Meri, klaasmeri (Ilm 4:6 ; 15.2)

Ookeanis nähakse  vastandlikult nii kaost ja hävitavat jõudu  kui ka rahu, lõputut tarkust, valgustatust, vabadust, väge , tugevust,  lootust, meelerahu, elu, lõputust, tundmatut,  stabiilsust,  viljakust, salapära.

Islamis tähistab  ookean lõpmatut jumalikku tarkust. Hiina filosoofias on vesi üheks algelemendiks viiest tähistades naiselikku ürgjõudu. Vesi on pehme, paindlik  ja  järeleandlik nagu naine. Lao-tse jaoks on vesi õige  käitumise eeskuju, kuidas nõrk tugevama võib võita.

Mailmameri ise koosneb tegelikult lõpmatust hulgast tillukestest piiskadest, mis kuuluvad ühte. Selles mere ühtsuses on vägi ja tugevus, omadus oma vormitus olekus pidevalt muutuda, liikuda,  piiride lõpmatus ja varude ammendamatus.

Merega seotud sümboolikast kohtame kirikus: kala, laeva, ankrut, merekarpi, majakat, Maarjat kui merede tähte, kes kaitseb juhatab   teed Kristuse juurde, meritähte,  laineid, päästerõngast, kompassi.
Ridala kirikus   kaunistavad merekarbid kui neitsi Maarja atribuudid ja palverännu sümbolid   kiriku 17. sajandist pärinevat barokkaltarit.

Merd on seostatud näitlikult  inimese eluga – sünni sadamast me alustame, igaviku rannikul lõpetame. Meri lahutab ja meri ühendab.

Vesi ookeanides katab ca 71% maad   moodustades 97% maa veevarudest. Sellest on läbiuuritud ca 20%, mis on nõrgem tulemus, kui kuu ja marsi uurimisel. Mered ja ookeanid on  täis veel rohkeid avastamata saladusi.

Vesi  on vältimatu tingimus eluks. ¾ taim- ja loomorganismidest koosneb veest. Ürg-ookean ja vesi omavad keskse tähenduse paljude rahvaste uskumustes. Nii nagu enamus inimesele vahetut mõju avaldavaid loodusnähtusi on ka meri personifitseeritud jumalana. 

Eesti usundis kehastub  meri  mere- või vete-emana. Säilinud on kasinad  andmed eelkõige seostest püügiõnnega ja julgeolekuga. Estofiil von Luce andmeil tulnud Mustjala pangal  igal aastal vetevalitsejale kas inimene või loom heita. Hiljem asendunud see õlle ja viina valamisega.  

Vana Iisraeli jaoks oli meri pigemini kurjuse sümboliks, mida on vaja talitseda ja valvata. Merest tõusevad Taanieli  nägemuses eshatoloogilised koletised  (Tn 7:2.3).  Js 57.20 on öeldud, et  õelad on otsekui mässav meri, mis ei saa rahuneda.

Johannese nägemuses on ürgne kurjus, suur lohe, ühtesulanud Saatanaga.

   tehôm.hbr. [tehôm] heebrea keeles tavapäraselt  naissoost sõna, mis tähistab ürgmerd, mõõtmatut sügavikku. Sõna algjuur heebrea keeles tähistab: tegema suurt müra, hävitama,  rikkuma rahu, märatsema.

   yām.hbr. [yām] meri ; sõna  algjuur  heebrea keeles tähendab möirgama.

 Loomisloost (1Mo 1:2) võib aru saada, et algselt kattis vesi, ürg-ookean , kogu loodut. Siin on potentsiaalne,  veel vormitu, maailma algaine, mis Looja sõna läbi peab  leidma oma õige koha ja saama vormi.  Sellesse  jääb aga mässumeelne vaim, pimedus ja  sügavik,  mida  tuleb hoida oma piirides ning valitseda.

Iisrael, viibides Babülooni vangipõlves, jättis üsna ilmselt meelde nii mõndagi ka selle maa uskumustest.

On avaldatud arvamust, et tehôm ja Tiamat oma  algses tüves on omavahel seotud.

Tiamat, jumalate ema, on Mesopotaamia mütoloogias ürgalgne jumalanna, keda seostatakse kaose ja loomisega. Ta  sümboliseerib soolast ürgmerd (ürgmateeriat, kaost, pimedust). Ta seguneb Apsuga, jumalate isaga, kes personifitseerib magedat, maa-alust vett.

Teda kujutatakse ka maona või lohena. Temast pärinevad: Bašmu (Mürgine Madu), Ušumgallu (Suur draakon'), Mušmahhū (Ülendatud Madu´), Mušhuššu (´Raevukas Madu'), Laḫmu (´Karvane'), Ugallu (´Suur ilmakoletis´), Uridimmu (Hull Lõvi), Girtablullû (Skorpion mees), Umū dabrūtu ('Vägivaldsed tormid'), Kulullû (Kala-mees) ja Kusarikku (Härg-mees). See peaks andma ettekujutuse tema võimetest ja olemusest. Aegade alguses on see  täis pimedust, metsikut raevu, võitlusvaimu ja vastupanu. 

Aegade lõpus, Ilm 4:6 ja 15:2,   on meri muutunud kristallselgeks, lausa klaasjalt tüüneks pinnaks. Mere jõud on alistatud , Igasugune vastupanu on   vaibunud, kadunud on  tumedad saladused. Klaasmere sees on  otsekui tulekeeled, milles võib näha Jumala väge, kes on seda suutnud. Siin  peegeldub vastu majesteetlik rahu ja kord, taevaste vägede auline võit .

Piiblit läbib juhtmõte, et Jumalal on alati vägi ja võim   mere stiihia üle.

Ps 104:9 ja Õp 8:29  seab Jumal merele piirid - Sa oled seadnud piiri vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi katma maad. 

Vaid üks kord, Noa loos (1Mo 6:5 jt.), antakse veele luba oma piiridest üle astuda. Veevood saavad kohtuotsuse täideviijaks  kõlbmatu elu üle maa peal.

Ex 15:1-18 jagatakse Punane meri kaheks, et Iisrael võiks vabalt läbi minna.

Lk 8: 22-25 , siin ähvardab järvel vete stiihia mitte ainult jüngreid, vaid ka Jeesust ennast. Jüngrite usk pannakse tõsiselt proovile, kuid   siingi peab meri kuuletuma. Mt 14:28 näitab, et kõhklematu usu korral on ka Peetrusel meelevald vete üle. Seda  motiivi kohtame sageli altarimaalidel.

Samasugune võimalus on antud meile kõikidele – hoida oma pilk   Kristusel kui taevase valguse majakal ja võita usu läbi ära elumere stiihiad.