VANA TESTAMENDI AEGSETE SÜNDMUSTE KRONOLOOGIA

 

Kõige vanemad aastaarvud on pigemini siiski suunanäitajad, kui midagi täpset. Eri kronoloogiates kõiguvad need aastakümnete kuni aastasadade ulatuses. Kuid need annavad meile siiski mingi koha ajastus ja lubavad meil tunda seoseid samas ajas toimunud teiste sündmustega.
Juutide ajaarvestuses on aastal 2015 möödunud 5776 aastat esimese inimese, Aadama, loomisest.

Aega maailma loomisel tuleb pigemini siiski mõista ajastutena. Kui lõpeb loomise esimene päev on küll olemas valgus aga ei ole veel olemas päikest, see luuakse alles neljandal päeval. Loomisloos kasutatud sõna  jom’ heebrea keeles tähistab – päeva, aega, määramata ajaperioodi või aega, mis viitab teisele ajaperioodile. Loomise ajastud ei pruugi tingimata olla ühepikkused.

Aja dateerimisel patriarhide ajastus on kasutuses varajane ja hiline kronoloogia, millede  erinevus on 171 aastat. Tabelis on kasutatud hilist kronoloogiat. Seega oleks varajases kronoloogias Aabrahami sünniajaks 2171 eKr.

Juuda ja Iisraeli kuningate juures on toodud laialt tunnustust leidnud Edwin R. Thiele kronoloogia.

 

AEG

SÜNDMUS

10 000-7000 eKr

Mesoliitikum e. keskmine kiviaeg.  

ca 7800 eKr

Esimesed asukad Kaananis.

ca 7000 eKr

Jeeriko  linna asutamine ja linnamüüride rajamine.

ca 5000 eKr

Sumeri kultuuri algus.

ca  4000 eKr

Esimesed asukad Jeruusalemas.

ca 3500 – 1940 eKr

Sumeri linnriigid - Ur,  Uruk, Lagash, Kish, Eridu, Nippur, Sippar, Umma, Larsa,Ubaid, Isin.

 ca 3100 eKr võetakse kiilkiri  kasutusele.

ca 3100 eKr

Algab pronksiaeg Hiinas ja Kreekas.

ca 2334–2154 eKr

Akkadi impeerium, mida loetakse üheks esimeseks impeeriumiks maailmas. See saab alguse kuningas Sargoni vallutustega ja hõlmab endas Elami, Tigrise ja Eufrati alad alates Eridust kuni kaugele ülesse põhja Tigrise ülemjooksuni ja siit ’viljaka poolkuu’ kaarena Vahemereni välja.

  ca 1500-1000 eKr omandab Akkadi keel  rahvusvahelise diplomaatilise keele tähenduse ja leiab  kasutamist Hilis-Babüloonias veel kuni  c. 100 pKr

ca  2000 – 1825 eKr

Aabram, hilisem  Aabraham (sündis Babüloonia Ur’is).

ca 1925 eKr

Aabram läheb välja Haaranist asudes teele Kaananimaale

ca 1870  – 1446 eKr

Iisraeli rahvas Egiptuses

ca 1530 - 1410 eKr

Mooses

1490 – 1436 eKr

Vaarao Thutmosis III valitseb Egiptuses  /2 Ms/

ca 1446 eKr

Egiptuse vangipõlvest väljumine. 40 aastat kõrberännakut.

ca 1490 – 1380 eKr

Joosua elu

ca 1406 eKr

 Tõotatud maa vallutamine.

XIV –XI saj. eKr

Kohtumõistjate ajastu – Otniel,  Eehud, Samgar, Deboora, Gideon, Toola, Jair, Jefta, Ibsan, Eelon, Abdon, Simson.

ca 1075 – 1006 eKr

Saamuel on viimane kohtumõistja. Temas  on samaaegselt  ühendatud    preester, prohvet, ’nägija’. Ema  annab Samueli üle nasiiri tõotuse. Saamuel on küll vana suguharude süsteemi esindaja ja kaitsja, kuid   samas kannab olulist rolli Iisraeli kuningriigi loomisel ja hiljem Taaveti kuningaks saamisel.

Iisrael ja Juuda

ca 1025 – 1005 eKr.

Sauli  valitsemisaeg

ca 1005-970 eKr

Taaveti valitsemisaeg

ca 970-931  eKr

Saalomoni valitsemisaeg

ca 960 eKr

Jeruusalema templi ehitamine

ca  931 eKr

Põhja suguharud tõstavad mässu. Kuningriik jaguneb kaheks.

Israel (põhja kuningriik)


Juuda (lõuna kuningriik)

931 - 910 eKr valitses 22 aastat

Jerobeam
/2Kn 12-14/

931 – 913 eKr
valitses 17 aastat, suri 59.a. vanuses

 Rehabeam
 /2Kn 14:21-31/  

 

 

913 -911 eKr

valitses 3 aastat

  Abijam
  /2Kn 15:1-8/

910 - 909 eKr
valitses 2 aastat

Naadab
/2Kn 15:25-31/

 911 – 870 eKr
valitses 41 aastat

 Aasa
 /2Kn 15: 9-24/

909 - 886 e.Kr
valitses 24 aastat

Baesa
/2Kn 15: 33-34; 16: 1-7/

 

 

886-885 eKr
valitses 2 aastat

Eela
/2Kn 16: 8-14/

 

 

885 eKr
valitses 7 päeva

Simri
 /2Kn 16: 15-20/

 

 

885 - 874 eKr
valitses 12 aastat

Omri
/2Kn 16: 21-28/

 

 

c.870-850 eKr

 

 

 

874 – 853 eKr
valitses 22 aastat

Ahab
/2Kn 16: 29 - 22:40/

 872 - 848 eKr

valitses 25 aastat, suri 59.a. vanuses

s.h. 872-870 eKr kaasvalitseja Aasa’ga

Joosafat  

Tegevus toimub kuningas Ahabi ajal

Eelija (prohvet)

 

 

Tegevus toimub kuningate Ahabi, Ahasja, Joorami ja Jehu ajal

Eliisa (prohvet)

 

 

853 - 852 eKr
valitses 2 aastat

Ahasja

 

 

852 - 841 eKr
valitses 12 aastat

Jooram

 853 – 841 eKr
valitses 8 aastat, suri 44.a. vanuses

s.h. 853-848 eKr kaasvalitseja  Joosafat’iga

Jooram  

ca 845 eKr

Obadja (prohvet)

 

 

841 – 814 eKr
valitses 28 aastat

Jehu

  841 eKr

valitses 1 aasta, suri 22.a. vanuses

Ahasja  

 

 

ca 825 eKr

Joel (prohvet)

 

 

841 – 835 eKr

 

Atalja (kuninganna)

814 – 798 eKr
valitses 17 aastat

Joohas

 835 – 796 eKr

valitses 40 aastat, suri 46.a. vanuses

Joas  

798 – 782 eKr
valitses 16 aastat s.h. 793-782 eKr kaasvalitseja Jerobeam II-ga

Joas

 796 – 767 eKr

valitses 29 aastat, suri 54.a. vanuses

Amasja  

Tegevus toimub Juuda kuninga Amasja ja Iisraeli kuninga Jerobeam II ajal

 Joona (prohvet)

 

 

793 – 753 eKr
valitses 41 aastat
s.h. 793-782 eKr kaasvalitseja Joas’ega

Jerobeam II

792 – 740 eKr

valitses 52 aastat, suri 68.a. vanuses

s.h. 792-767 eKr kaasvalitseja Amasja’ga

Ussija e. Asarja

Kuulutab Juuda kuninga Ussija  ja Iisraeli kuninga Jerobeami ajal

 Aamos (prohvet)

753-752 eKr
 valitses 6 kuud

Sakarja

 

 

752 eKr
valitses 1 kuu

Sallum

 

 

 

 

Kuulutas Ussija, Jootami, Aahase ja Hiskija päevil

  Jesaja (prohvet)

752 - 742 eKr
valitses 10 aastat

Menahem

750 – 732 eKr

valitses 18 aastat, suri 44.a. vanuses

s.h. 750-740 eKr kaasvalitseja Ussija’ga

Jootam  

742 - 740 eKr

valitses 2 aastat

Pekahja

 

 

752 – 732 eKr
valitses 20 aastat

s.h. kaasvalitseja Menahem’iga 752-742 eKr    ja Pekahja’ga 742-740 eKr

Pekah

735 – 716 eKr

valitses 19 aastat, suri 40.a. vanuses

s.h. 735-732 eKr kaasvalitseja Jootam’iga

Aahas

 

 

Kuulutas Jootami,  Aahase ja Hiskija päevil

Miika (prohvet)

732 – 723 eKr
valitses 9 aastat

Hoosea

716 – 687 eKr

valitses 29 aastat, suri 54.a. vanuses

Hiskija

Kuulutas Juuda kuningate Ussija, Jootami, Aahase ja Hiskija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami päevil

Hoosea  (prohvet)

722 eKr

Samaaria vallutamine Assüüria kuninga Salmanassar V poolt. Iisraeli kuningriigi lõpp. Rahva küüditamine.

 

 

 

 

697 - 643 eKr

valitses 54 aastat, suri 66.a. vanuses

Manasse

 

 

643 – 641 eKr     
valitses 2 aastat, suri 24.a. vanuses

Aamon

 

 

641 - 609 eKr valitses 32 aastat, suri 39.a. vanuses

 

Joosija

 

 

Kuulutas Juuda kuningate Joosija, Joojakimi, Joojakini ja Sidkija päevil  kuni Jeruusalemma vangiviimiseni Babülooniasse

Jeremia (prohvet)

 

 

Kuulutas Juuda kuninga Joosija ajal

     Sefanja  (prohvet)

 

 

ca 625 eKr

Prohvet Nahum kuulutab meeleparandust Niinivele aga nad ei kahetse ega pöördu

 

 

ca 620 eKr

Habakuk  (prohvet)

612 eKr

Niinive, Asüüria pealinn, vallutatakse Babüloonia poolt.

 

 

609 eKr
valitses 3 kuud

Joohas

 

 

609 - 598 eKr
valitses 11 aastat, suri 36.a. vanuses

Joojakim

604-562 eKr

Nebukadnetsari valitsusaeg Babüloonias.

 

 

605 eKr

 

Algab Juuda vallutamine Babüloonia poolt. Taaniel teenib Babüloonia kuninga õukonnas.

 

 

586 eKr

Jeruusalema langemine. Rahvas viiakse vangi Babülooniasse – Paabeli vangipõlv algus. Sündmused leiavad kajastumist Nutulauludes. Egiptusesse põgenejad võtavad Jeremia endaga kaasa Egiptusesse. Obadja prohvetikuulutus edomiitide vastu, kes sõjas aitasid babüloonlasi Iisraeli vastu.

 

597 eKr

Hesekiel viiakse vangi Babülooniasse. Tema prohvetliku tegevuse algus, mis kestab vähemalt 23 aastat.

598-597 eKr
valitses 3 kuud

 

Joojakin  

597 – 586 eKr
valitses 11 aastat

 

Sidkija  

539-530 eKr

Cyros valitseb Pärsia kuningana (2 Chron. 36:22–23; Ezra 1; Isa. 44:28)

539 eKr

Babüloni vallutamine pärslaste poolt.  Taaniel saab koha pärsia õukonnas.

538 eKr

Juudid hakkavad tagasipöörduma Babüloni eksiilist.  

530-515 eKr

 

Templi taastamine  Haggai ja  Zechariah õhutusel ja eestvedamisel..  

521-486 eKr

Darius I valitseb Pärsia kuningana (Esr 4:5, 24; 5:6; 6:1, 13; Hg 1:1, 15; 2:10; Sf 1:1, 7; 7:1).

485-465 eKr

Xerxes valitseb Pärsia kuningana (Esr 4:6).

480 eKr

 Ester saab kuningannaks Pärsia impeeriumis.

464–424 eKr

Artaxerxes I valitseb Pärsia kuningana (Esr 4:7, 8, 11, 23; 6:14; 7:1; 8:1; Ne 2:1; 5:14; 13:6).

ca 458 eKr

Esra poolt juhitud teine rühm pöördub tagasi Babüloonia  eksiilist.

ca 445 eKr

 

Viimane rühm eksiilis olnuid pöördub koos Nehemjaga tagasi. Jeruusalemma müürid taastatakse.

ca 440 eKr

 Malaki   (prohvet)

423–404 eKr

Darius II valitseb Pärsia kuningana (Ne 12:22).

 

Vana- ja Uue Testamendi vaheline periood

336  – 323 eKr

Aleksander Suure valitsusaeg

330   – 308 eKr

Judea   Kreeka impeeriumi osana

308   – 195 eKr

Judea Egiptuse valitsuse all

195   – 130 eKr

Judea Süüria valitsuse all

164   – 63 eKr

Makkabite ülestõus ja valitsemine

65 eKr   70 pKr

Judea Rooma impeeriumi osana

37   4 eKr

Heroodes Suur valitseb juutide üle

6-4  e.m.a.

Jeesuse sünd