Kristliku kiriku ajaloo tabel

Aeg

Sündmused

 

 

 

 

 

 

 

33

Nelipühi sündmus. Ristikoguduse ajalooline algus.

c.33/36 

Saulusest saab Paulus

35

Nimetust kristlane  kasutatakse esmakordselt Antiookias

45 - 49 

Pauluse esimene misjonireis: Antiookia - Küpros - Väike Aasia/ Galaatia.

ca 50

Apostlite konvent Jeruusalemas.

 

Algristikogudus – suuremad keskused: Jeruusalem, Antiookia , Aleksandria, Kartaago, Kontsantinoopol, Rooma…

64 -311

 64 suur tagakiusamine keiser Nero ajal. Tagakiusamine jätkub vaheaegadega ja erineva raskusega. Viimane suurem tagakiusamine 299-311. Julmim tagakiusamine 303.a. keiser Diocletianuse ajal. Veretunnmistajaid-märtreid  hinntakse kogu tagakiusamise perioodil l kokku 3000 - 3500

64

Peetrus ja Paulus hukatakse Roomas keiser Neero tagakiusamise ajal (64-67)  

75

Judea, Galilea ja  Samaaria nimetatakse roomlaste poolt ümber Palestiina.

310

Armeenlastest saab esimene kristlik rahvus.

313

Constantin Suur ja Licinius annavad välja Milano dekreedi/edikti, milles ametlikult tunnustatkse usuvabadust Rooma impeeriumis; eraldi märgitakse ära  religioosset tolerantsi kristluse suhtes, kristlikute kirikute omandi restauaratsiooni ja legaalset tunnustamist.

ca 320

Munkluse algus. Eremiit St. Antonius Egiptuses kirjutab esimesed reeglid.

381

Konstantinoopoli kirikukogu otsustab, et Konstantinoopoli patriarh on autoriteedilt kogu kirikus Rooma piiskopi järel teine.

380 - 395

Theodosius I (*346 - +395)  ajal saab  kristlus  Rooma riigi riiklikuks usundiks. Võitlus paganlike kultustegaja hereetikutega (ariaanlus,  Mani õpetus). 391 paganlikud templid suletakse ja kultused keelatakse. 

 IV – VI s.

Kloostrite ja munkluse algus ja esmane areng Euroopas.

*354 - +430

 Augustiinus Hippost üks suurematest varakristliku aja mõtlejatest.

1054

Kiriku jagunemine Ida kirikuks keskusega Bütsants  ja Lääne kirikuks  keskusega Rooma

1096 - 1291

Ristisõjad, kokku 9,  Püha Maa ja Jeruusalema vabastamiseks

1184

Inkvisitsiooni algus.

1415

Tśehhi usureformaator Jan Hus (*ca 1370), reformatsiooni eelkäija, põletatakse Konstanzi kirikukogu otsusega ketserina tuleriidal.

1453

Pärast Konstantinoopoli langemist aastal 1453 hakkasid venelased rõhutama Moskva tähtsust “kolmanda Roomana”. Selles idees ühines poliitiline ja religioosne ideoloogia.
Moskva jätkas Bütsantsi pärandit, milles kirik on ühiskonna lahutamatu osa.

1484

Paavst Innocentius VIII annab inkvisitsioonile loa Saksamaal alustada nõidadedele ja hereetikutele jaht, etteotsa määratakse Heinrich Kramer ja Jacob Sprenger. 1487 annavad nad välja "Malleus Maleficarum" ("Nõiahaamer"), mis sai Euroopa nõiaprotsesside tähtsaimaks alusteoseks. Raamatus väideti, et nõiad tõepoolest eksisteerivad, ning seejärel õpetati, kuidas neid avastada, üle kuulata ja seejärel karistada.

Nőidade surmamőistmisel toetuti suuresti Saksa  Rooma  kriminaalseadusele "Constitutio Criminalis Carolina" 1532, kus seisis, et nőidumise abil kahju tekitamise korral tuleb süüdlane pőletada tuleriidal.

Nõiajahi kõrgaeg oli aastatel 1580–1630. Viimane teadaolev hukkamine Euroopas toimus Šveitsis 1782; Eestis 1699. aastal.

Nõiajahi ohvrite arvu  hinnatakse ca 40 000 – 60 000; suur osa on siin protestantlikel maadel.

31.oktoober 1517

Wittenbergi lossi kabeli uksele 95 teesi. Luterliku kiriku algus ja sünnipäev.

Kiriku jagunemine reformatsioonis: Anglikaani kirik (1529), Luterlik kirik, Kalvinistlik kirik

1530

1530 Augsburg'i konfessioon/usutunnistus.

 

1540

 

Ignatius Loyola rajab reformatsiooni vastu võitlemiseks jesuiitide ordu

 

1455

 

 

Seni käsitsi kirjutatud Piibli kõrvale tuleb esimene Gutenbergi poolt trükitud Piibel . See avab võimaluse Piibli ja muu trükisõna laiemaks levikuks rahva hulka.

 

1555

 

Augsburgi rahu katoliku Püha Rooma Impeeriumi ja protestantliku Schmalkaldeni Liiga vahel. Vürstidel jääb vabadus usku valida, rahva jaoks aga jääb  kehtima põhimõte "Kelle valitsus, selle usk".

1572

24. augustil, Bartholomeuse ööl, tapetakse Pariisis katoliiklaste poolt ca 3000 hugenotti/protestanti-kalvinisti ; jätkuvalt kuni oktoobrini tapetakse ca 70 000 hugenotti kogu Prantsusmaal.

 

1616- 1648

30 aastane sõda Saksamaal katoliku Püha Liiga ja protestantliku Evangeelse Uniooni  vahel. Tulemuseks 1555.a. rahust lähtuvad kokkulepped katoliiklaste - protestantide vahel ja sõjast laastatud Saksamaa

1727

Vennastekoguduse rajamine Saksamaal krahv Nicolaus Zizendorf`i poolt

 

XVII -  XIX saj.

Protestantliku kiriku jagunemine – babtistid (XVII s.), metodistid (XVIII s.),  adventistid (XIX s.), ….

 

Lisaks sellele on tekkinud palju kirikuid, kes oma idee on sidunud Piibli ja kristlusega, kuid oma õpetustes ja tõekspidamistes ei mahu kristliku kiriku raamidesse - jehoovatunnistajad, uusapostlid, mormoonid, …2006.a. aastal on loetletud … erinevat kristlikku kirikut ja kogudust.

 

1854

 

Neitsist sünni dogma  katoliku kirikus

1870

 

Paavsti ilmeksimatuse dogma katoliku kirikus

 

 


EESTI

ca ... 988 ...

Venemaa ristiusustamine, oletatavad varasemad  laiemad kokkupuuted ristiusuga, 1030 on andmed eestlaste ristimisest

1062-64

Breemeni peapiiskopi Adalbert`i poolt määratuna on  eestlaste ja kurelaste piiskopiks munk  Hiltuin. Kartes oma hingeõnnistuse pärast „väärjumalate ägedate teenijate“ seas ta loobub oma ametist.

ca 1165  

Lundi  piiskop Eskil pühitseb benediktiini munga Fulco  eestlaste piiskopiks. 1171.a. palub paavst Aleksander III Norra peapiiskopi saata Fulcole abiliseks   munk Nikolaus Stavangeri kloostrist Norramaalt, kes räägib eesti keelt. Ühes oma samaaegses kirjas  manitseb paavst  Taanimaal olevaid usklikke abistama Fulcot, kes kannatab suurt vaesust ja puudust. 1164-1178 käib Fulco kolmel korral Eestimaal misjoniretketel, kuid tuleb neilt tagasi  tagasi väsinuna ilma eriliste tulemusteta.

1202

Paavst kuulutab ristisõja Maarjamaaks nimetatud Vana-Liivimaa ristusku pööramiseks. Piiskop Albert asutab Mõõgavendade ordu.

Ajaloolane Ivar Leimus seletab Balti ristisõja puhkemist Euroopa paisumise ja eluruumi kitsaks jäämisega

1208 -1224

Saksa –Rootsi- Taani  vallutussõda Eesti alade allutamiseks. 1224 on mandri-Eesti vallutatud, 1227 langeb viimane vabaduse kants  Saaremaa.

 

1224 - 1561

Ordu ja piiskopide aeg. 1599 müüakse Saare-Lääne piiskopkond (salalepinguga) Taanile.

1523

Dr. Martin Lutheri kiri „Äravalitud armsatele Jumala sõpradele Riias,Tallinnas,Tartus Liivimaal“ Esimesed reformatsiooni vaimust kantud jutlused Niguliste ja Oleviste kirikus.

1524

Reformatsiooni algus Tallinnas ja Tartus

1525

1535

Teated esimesest eesti keelsest vaimuliku sisuga trükisest.

Tallinnas ilmub eesti keeles kirikuõpetaja Simon Wanradt`i ja köster Johann Koell`i katekismus

1558 – 1625

Sõdade periood Liivimaal, milles osalevad  Venemaa, Poola, Rootsi ja Taani. 1582-1629? Liivimaal  Poola aeg- vastureformatsioon.

1625 - 1710

Rootsi aeg

1710 - 1917

Tsaari Venemaa valitsemise aeg

1715

Ilmub põhjaeesti murdes  Uus Testament

1739

Ilmub esimene täielik eesti keelne Piibel

31.05– 01.06. 1917

I Kirikukongress Tartus. Esitatakse kava kiriku uueks korralduseks ja valitakse komisjon selle kava läbitöötamiseks  ja  kiriku uue põhikirja väljatöötamiseks

10.IX-12.IX  1919

II Kirikukongress Tallinnas. EELK põhikirja vastuvõtmine.Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik kui vaba rahvakirik. Piiskop Jakob Kukk valitakse piiskopina ametisse .

1947

1948

E.E.L.K. organiseerumine pagulaskirikuna.

E.E.L.K. Komitee avaldab EELK Põhimäärused ühes 1943.a. rekonstrueeritud E.E.L.K. Kirikukogu antud volituse sõnastusega.

1957.a. on Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias eesti kogudusi 62    ca 60 tuh. liikmega

24. IX 1958

Peapiiskop Johan Kõpp taastab kõik E.E.L.K. seaduslikud organid välismaal.

1940 – 1941;1944-1991

Nõukogude aeg

1991 - ...

EELK vabas Eestis

 

 

 

 

 

Eesti kiriku  piiskopid ja peapiiskopid

 

EELK kodumaal

(Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)

E.E.L.K. paguluses

(Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik)

 

Ametiaeg

Nimi

Ametiaeg

Nimi

 

Piiskopid

1919 - 1933

Jakob Kukk

   (1870-1933)

 

 

 

1933 - 1934

piiskopi kohusetäitja

Aleksander Leon Richard Kapp

   (1874-1940)

 

 

 

1934 - 1939

Hugo Bernhard Rahamägi

  (1886-1941)

 

 

1939

kiriku hooldaja

Jaan Varik

  (1912-1997)

 

 

1939 - 1944

 

Johan Kõpp

    (1874-1970)

 

 

 

 

1943 - 1944

vikaarpiiskop

Johannes Oskar Lauri

(1891-1974)

1944 - 1957

 

Johan Kõpp

sept.1944 - nov. 1944 

piiskopi asetäitja

Anton Eilart

   (1892-1972)

1944-1957

vikaarpiiskop

1957-1964

piiskop

Johannes Oskar Lauri

 

1945 - 1949

piiskopi asetäitja

 

August Pähn

    (1904-1963)

/piiskopi nõukogu sekretär/

1976-1992

Karl Raudsepp

(1908-1992)

1948

piiskopi asetäitja

1949

vikaarpiiskop

Jaan Kiivit sen.

  (1906-1971)

 

 

 

1992 -

Einar Soone

(26.09.1947- )

 

 

 

 

 

Peapiiskopid

 

1949 - 1967

 

Jaan Kiivit sen.

 

1957 - 1964

 

Johan Kõpp

 

1967 - 1977

Alfred Tooming

 (1907-1977)

 

1964 - 1971

 

Johannes Oskar Lauri

1977 - 1978

peapiiskopi kohusetäitja

1978 - 1986 

Edgar Hark

   (1908-1986)

 

1972 - 1990

Konrad Veem

    (1914-1996)

1986 - 1987

peapiiskopi kohusetäitja

Eerik Hiisjärv

    (1913-1995)

1990 - 2006

Udo Petersoo

     (1934-2006)

1987 - 1994

Kuno Pajula

(11.03.1924- )

 

2007 - 2010

Andres Taul

(11.08.1936- )

1994 - 2005

Jaan Kiivit jun.

    (1940-2005)

 

 

 

 

2005 - 2010

Andres Põder

(22.11.1949- )

 

 

 

2015

Urmas Viilma

 

 

 

Ühinenud EELK 

Peapiiskopid

Piiskopid

13.11.2010 – 22.11.2014

   Andres Põder

13.11.2010 -

  Andres Taul    (Välis-Eesti piiskop)
  (11.08.1936 - )

22.11.2014 – 02.02.2015

  Einar Soone
(peapiiskopi kohusetäitja)

  2015 -

   Tiit Salumäe 
   (25.12.1951 - )

02.02.2015 -

  Urmas Viilma
    (13.08.1973-)

  2015 -

   Joel Luhamets
  
(19.03.1952 - )

 

  

 

         ©Andres Mäevere