Kordamisküsimused

Väike katekismus:

10 käsku

Meie Isa palve

Usutunnistus

Õpetus sakramentidest: nende arv ja tähendus

Nikaia usutunnistus (loetakse suurtel pühadel)

Piibli 2 suurt jaotust:  mis on nende vahe?; millistest raamatutest koosnevad need 2 suurt jaotust?

Tähtsamad Piiblilood:

Loomine

Inimese loomine, Paradiisiaed, pattulangemine

Kain ja Aabel

Veeuputus

Põgenemine Egiptusest, Kõrkjamerest läbiminek

Kõrberännak, toitmine kõrbes, vesi kaljust, vaskmadu, kuldvasikas

Kogudusetelk, seaduselaegas

Babüloni vangipõlv (587 e.Kr)

----

Jeesuse sünd, targad Hommikumaalt

 

Tähtsamaid tegelasi Piiblist:

Aabraham, Iisak Jakob, Iisraeli 12 suguharu

Joosep

Mooses

Joosua, Jeeriko linna vallutamine

Saul

Taavet, Taavet ja Koljat

Saalomon, templi ehitamine

Prohvetid: Jesaja, Jeremia, Eelia, Eliisa, Hesekiel

Iiob

Joona

Simson

Rutt, Ester

--------------------

Ristija Johannes

Paulus

Kristuse elu ja õpetus:

Kõrbekiusatus

Mäejutlus

Tähtsamad imeteod -  Kaana pulm, Laatsaruse ülesäratamine, 5000 mehe söötmine, tormi vaigistamine, ebatavaline kalasaak, haigete tervendamised, ...

Tähtsamad tähendamissõnad - kadunud pojast, rikas mees ja Laatsarus, halastaja samaarlane, külvajast, lesknaise ohvriand,  ..

Marta ja Maarja

Palmipuudepüha

Suur Neljapäev

Kristuse surm ja ülestõusmine: sündmuste kirjeldus ja nende tähendus

Kristuse taevaminek

Jüngrid:  nende arv ja tähendus

 

Kiriku suuremad pühad:

Jõulud

Suur Neljapäev

Suur Reede

Ülestõusmispüha

Nelipüha

Lõikustänupüha

Usupuhastuspüha

Palvepäev

Palvetamine: palve mõte, palve praktika, tänupalved, eestpalved, abipalved,..

Jumalateenistuse kord: selle osad

Lauluraamatust: Kiriku Laulu- ja Palveraamat (KLPR) : 1-1salm (vastulaul algusliturgias);477 (vastulaul algusliturgias kannatusajas); 223-1 (armulaua liturgias); 222 (armulaua liturgias); 163 (Üks kindel linn ja varjupaik, luterliku kiriku hümn); 206 (Õnnista ja hoia); 302 (Oh võtkem Jumalat);32A (Püha öö, jõululaul); 347 (Tugevad on Jeesu käed); 345-1 (Oota hing oh oota , mälestuslauluna kirikus);

EELK tänapäeval: kiriku üldstruktuur, koguduse juhtimisorganid ja nende ülesanded.
EELK peapiiskop, piiskopid  (nimed).