Laulge Issandale, kiitke tema nime!
                                                                                                                            /Ps 96:2/

Kiriku Laulu- ja Palveraamat (KLPR)

Lauluraamat on olnud järgmiseks väga oluliseks ja tähtsaks raamatuks Piibli kõrval. Varasemas  ajas oli lauluraamatusse sageli ühendatud ka valik Pühakirja tekste ja palveid, tehes lauluraamatust niiviisi universaalse koduse vaimuliku käsiraamatu. Varasemates lauluraamatutes oli valdav osa laule tõlked saksa keelsetest lauludest. 

Luterlikus kirikus on lauludele enamasti antud sügav usuline sisu. On laule, mis  kirikuaastat silmas peavad, on palvelaule, on laule tänuks, trööstiks ja kiituseks; laul on siin  Jumala Sõna kuulutus. Samaaegselt on see   lauljaid kokkuliitev osadus, ühine hinge trööst ja rõõm lauljatele. 

Esimene  teadaolev eesti keelne kiriku lauluraamat on koostatud Mag. Heinrich Stahli poolt 1637 aastal  "Käsi- ja koduraamatu" teise osana. Vahepeal ilmub veel mitmeid lauluraamatuid, kuid üheks olulisemaks on kahtlemata "Tarto ma kele lauloramat" 1848 .a., mida üle 50 aasta Lõuna-Eestis kasutati.   30 aastat oli kasutuses  1869 aastal valminud põhja-Eesti kirjakeeles valminud "Eesti ma rahva uus lauloramat". Sellele järgnes  "Uus lauluraamat", mis  ilmus 1899 aastal  635 lauluga. Seda täiendati aeg-ajalt  748 lauluni ja   kasutati kuni aastani 1991, mil mil ilmus kodu- ja välis- Eesti kiriku koostööna praegu kasutatav Kiriku  Laulu ja Palveraamat (KLPR) 484 lauluga. Selles on  suur osa vanu, kogudusele juba läbi ajaloo armsaks saaanmud laule, aga on võetud rohkesti juurde uusi laule soomest, rootsist,...oma kodumaistelt autoritelt.

Kindlasti peaks iga luterliku kiriku liige peast teadma luterliku kiriku hümni "Üks kindel linn ja varjupaik" (KLPR 163); jumalateenistusel liturgias vastulauludena lauldavaid laule- "Au, kiitus olgu igavest" (KLPR 1, 1 salm), "Oh süüta Tall, oh Jeesus" (477),  "Kristus, Jumala Tall" (222)....

Sagedast kasutamist on leidnud laulud: "Õnnista ja hoia" (206), "Oh võtkem Jumalat" ( 302), "Tugevad on Jeesu käed" (347), "Hoia, Jumal, Eestit" (450), "Dona nobis pacem" (484), "Mu süda, ärka üles" (398a), "Aasta aasta peale" (416), "Issand, leiba õnnista" (419), "Oh Issand Jeesus, tule" (423); Jõulude ajal lauldav "Püha öö" (32); sagedasti leinalauludena ja matustel lauldavad "Tähtede taga" (261), "Jumal, Sul ligemal" (446), "Kalla, kallis Isa käsi" (339),"Oota, hing, oh oota" (345), "Las ma läen, las ma läen" (375),  "Peotäis ma mulda" (259)..

 

©Andres Mäevere