7 surmapattu

Uhkus  Ahnus  Lihahimu  Kadedus

Aplus Viha  Laiskus

 

Seitse surmapattu:

Uhkus/alpus  ld superbia ; Ahnus/omandihimu  ld avaritia ; Lihahimu/iharus/kiim  ld luxuria ;

Kadedus ld invidia ; Aplus/õgardlus  ld gula ; Viha/raev ld ira ; Laiskus ld socordia


2 nn ajaloolist pattu:

Tüdimus/loidus/mõttelaiskus  ld acediaEdevus/tühisus  ld  vanagloria

Neli taevanikisendavat pattu: 
 
Sihilik tapmine  ;   Sodoomia ; Vaeste, leskede ja orbude rõhumine ; Teenitud tasu mittemaksmine 


6 pattu Püha Vaimu vastu:

Patustamine Jumala halastust liigselt usaldades ; Jumala armule mittelootmine ; Teadlikult kristlikule tõele vastuseismine ;

L
igimese kadestamine Jumala armu pärast ; Südame kalkus manitsuste vastu ; Tahtlik mittekahetsemine

©Andres Mäevere