luterroos

Oma selgitustes luther-roosi kohta ütleb Luther, et selles sisaldub tema teoloogia.
Rist peab olema must, punase südame sees ja meenutama, et usk Ristilöödusse meid õndsaks teeb, sest südamega usutakse õiguseks. Rist on üheltpoolt himusid surmav ja valu tegev, ent teisalt hoiab see meie südame elavana. Süda peab seisma valge roosi keskel, näidates, et usk annab rõõmu, tröösti ja rahu; sellepärast peabki roos valge mitte punane olema. Roos seisab taevasinisel väljal, näidates, et selline rõõm usus ja vaimus on tulevase taevase rõõmu algus, juba nüüd sisimas mõistetud ja lootuse läbi haaratud, aga mitte veel silmnähtav. Kuldne ring väljendab, et selline õndsus kestab taevas igavesti ja on üle kõige rõõmu ja vara, nii nagu kuld hinnaliseim metall on.

 


©Andres Mäevere