Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu  /Jh 3:16/.

Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast! /Lk10:27/

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid. /Mt 7:12/


 

 

Me võime usaldada tundmata tuleviku tuntud Jumala kätte.
Corrie Ten Boom

 

Usk ja armastus on kristlase olemus. Usk võtab vastu ja armastus annab; usk toob inimese Jumala juurde ja armastus viib ta inimese juurde; usu läbi saab ta osa Jumala heategudest ja armastusega teeb ta head teistele inimestele.
Martin Luther

 

Ei ole piisav olla hea, kui sul on võimed olla veelgi parem.
Alberta Lee Cox

 

Patustada on inimlik, patusse jääda kuratlik.
St. Catherine of Siena

 

ige halvem inimese juures ei ole see, et ta eksib, vaid see, et ta kord valitud vale teed mööda jonnakalt edasi trügib.
Joosep Tammo

 

Inimlikud asjad peavad olema tuntud, et neid armastada; jumalikud asjad peavad olema armastatud, et neid tunda.
Blaise Pascal (1623 - 1662)

 

Inimelu väärtuse määrab mitte selle pikkus vaid sügavus.
Gustav Frenssen (1863 - 1945)

 

Iga päev sinu elus on sinu ajaloo lehekülg.
araabia vanasõna

 

Tuhande miili tekond algab ühe, esimese sammuga.
araabia vanasõna

 

na haav on halvem kui mõõga haav.
araabia vanasõna

 

Kirjuta halvad asjad, mis sulle sünnivad liiva ja raiu head asjad, mis sulle sünnivad marmorisse.
araabia vanasõna

 

Imed saavad osaks sellele, kes usub neisse.
Bernard Berenson

 

Jumal, anna mulle meelerahu leppida asjadega, mida ma muuta ei suuda, julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ja tarkust, et nendel asjadel alati vahet teha.
Püha Franciscus Assisist